TESOL in China

Keep Clam & Carry On
图册详情

2021/7/12高级

_DSC9623.JPG
_DSC9643.JPG
_DSC9733.JPG
_DSC9739.JPG
微信图片_20210712105132.jpg
微信图片_20210712105205.jpg
微信图片_20210712105210.jpg
微信图片_20210712105214.jpg
微信图片_20210712105220.jpg
微信图片_20210712105223.jpg
微信图片_20210712105227.jpg
微信图片_20210712105241.jpg
微信图片_20210712105246.jpg
微信图片_20210712110917.jpg
微信图片_20210712110924.jpg
微信图片_20210715164831.jpg
微信图片_20210715164940.jpg
微信图片_20210715164949.jpg
微信图片_20210715165000.jpg
微信图片_20210715165009.jpg
微信图片_20210715165012.jpg
微信图片_20210715165015.jpg
微信图片_20210715165022.jpg
微信图片_20210715165028.jpg
微信图片_20210715165031.jpg
微信图片_20210712105233.jpg
微信图片_20210715165019.jpg
_DSC9738.JPG
微信图片_20210715165025.jpg
微信图片_20210715165005.jpg
_DSC9732.JPG
_DSC9734.JPG
_DSC9735.JPG
_DSC9737.JPG
_DSC9736.JPG
分享
详情介绍
上一个:
2021/6/21少儿班
下一个:
2021/7/19高级
联系方式
电话:010-63267701
邮箱:candy@tesolinchina.com 邮编:100052 地址:北京市西城区宣武门外大街海格国际大厦B605-606

American TESOL Institute,BJ China.
Room 605-606 Haige intl building, Xuanwumen,Beijing China
Copyright©2020 Zhengfu&Taifu Education Co.,Ltd.
姓名
电话
微信
提交
———
联系我们
CONTACT
友情链接
400-6666-232
联系客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-6:00
 联系方式
客服热线:010-63267701
邮箱:candy@tesolinchina.com
下载报名表
第一行主标题
THE FRIST TIRLE
请输入要描述的内容进行内容补充,请输入要描述的内容进行内容补充,请输入要描述的内容进行内容补充
MORE+
ABOUT US